• YouTube
  • Facebook
  • Spotify
  • Instagram
פרק 24.jpg
איור פרק 24.jpg

הפרק ה 24 של הפודקאסט עוסק בנושא: חברות והתנהלות במערכת יחסים חברית.

כולנו רוצים שיהיו לנו חברי אמת שנוכל לקיים איתם מערכת יחסים מאוזנת של קבלה ונתינה, ללא שיפוט ועם אהבה וקבלת האחר ללא תנאים מוקדמים וללא שיפוט. הפרק הזה מבוסס על שאלה שהופנתה אל הפודקאסט בנושא החברות ומערכת היחסים החברית שיכולה עפ"י שאלה זו להיות מורכבת וכוללת חוסר ביטחון עצמי, השוואה ותחרות, ביקורת, ושיפוט העצמי והאחר ולערער את הבסיס האמיתי של השיתוף והרגשת החוויה המשותפת, ובעיקר להמשיך ולקיים את חווית הלבדות וחוסר השייכות למרות שהחברות מתקיימת. 

חברות יכולה לעורר  קשיים והתלבטויות במיוחד באותם מצבים בהם לא מתקיימת חווית שיתוף או צעידה משותפת וכאשר העצמי מרגיש מבודד ולא שייך למרות החברות המתקיימת. במקרים רבים החברות היא תוצר של מפגש נשמות קרובות שעושות את דרכם בחיים גם מתוך כוונה לתמוך האחת בשניה, לקבל האחת את השניה באופן מלא ועל מנת שתהיה להן לפחות דוגמא אחת להתנהלות נכונה ומאוזנת בתוך מערכת יחסים, ועדיין אנשים בטוחים כי החברים או החברות שלהם הם תוצר מפגש חברתי מאירועים, מהילדות, מביה"ס או מהצבא ולא מבינים כי גם חבר או חברה הם מפגש המייצג חוזה או קארמה שחלק גדול מתפקידו הוא: שלא תרגישו לבד.

הפרק הזה מציג את הדילמות וסבך הרגשות והקולות השונים העולים מתוך העצמי בנושאים אלה, ומה ניתן לעשות על מנת לקבל את הקשר ואחר ולהעלותו למצב של חברות אמת.

 

אתם מוזמנים בשמחה להאזין לפרק כאן באתר ( בנגן למעלה) או באפליקציה שבה אתם מאזינים:

"תחנת ירח"  בספוטיפיי, אפל פודקאסט (ITunes) וגוגל פודקאסט ואשמח אם תשתפו אותו :)

אם אתם מאזינים דרך האתר בטלפון הנייד, הרצף יקטע לכם כאשר הטלפון ינעל, לכן מומלץ להאזין באחת האפליקציות או במחשב.

Apple podcasts.jpg
google podcasts.jpg
spotify.jpg