• YouTube
  • Facebook
  • Spotify
  • Instagram
פרק 36.jpg
איור פרק 36W.jpg

הפרק ה 36 עוסק בנושא ובשאלה איך לעזור לאדם סובל?

העזרה לאדם אחר היא ערך נעלה שיש לו חשיבות רוחנית כי הוא מכיר בכח האחדות, המחויבות, האחריות והערבות ההדדית אך הוא עדיין חייב לעמוד בכללי התנהגות מוגדרים כמו שמירה על גבולות, הגדרה עצמית, וכיבוד הבחירה החופשית של האחר מבלי לשפוט ולבקר אותו ובוודאי מבלי לדרוס אותו כשכל זאת מתקיים בעולם שבו יש ריחוק חברתי, דאגה למעגל הסובב והתרחקות מהגדרות של אחריות קולקטיבית ושמירה על אחדות עקב פרשנות מוטעית של מושג האינדיבידואליות. אסביר בהקשר הזה את היחסים הנכונים בתוך העצמי וביחסי גורמי התודעה עם המודעות שלנו ומושג העצמיות.

נדבר על ההיבטים השונים של העזרה לאדם סובל ועל הדרך הנכונה לעשות זאת כאשר עולות בקשות עזרה שמופנות אלינו מהורים, בני זוג או חברים ועולות שאלות מהם גבולות האחריות שלנו, האם אנו מרגישים אשמים ביחס למצב שלו?  האם אנו ניטראליים בנוגע לסיטואציה ובודקים אותה קודם כל בעצמנו כי לא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמנו והכל משתקף בתוכנו ולמעשה האדם הסובל מביא אל פתחנו סוגיה שקשורה אל הסבל שלנו ולכן עלינו לפתור קודם את הסבל  שלנו בעצמנו ואז נוכל לעזור לאחרים ממקום ראוי.

 

אתם מוזמנים בשמחה להאזין לפרק כאן באתר ( בנגן למעלה) או באפליקציה שבה אתם מאזינים:

"תחנת ירח"  בספוטיפיי, אפל פודקאסט (ITunes) וגוגל פודקאסט ואשמח אם תשתפו אותו :)

אם אתם מאזינים דרך האתר בטלפון הנייד, הרצף יקטע לכם כאשר הטלפון ינעל, לכן מומלץ להאזין באחת האפליקציות או במחשב.

Apple podcasts.jpg
google podcasts.jpg
spotify.jpg