• YouTube
  • Facebook
  • Spotify
  • Instagram
פרק 39.jpg
איור פרק 39W.jpg

הפרק ה 39 של הפודקאסט עוסק בנושא הדימוי העצמי והוא מוקדש לכל מי שמרגיש לא יפה, לא מוצלח ודחוי, לאלו שהדימוי העצמי שלהם נמוך והדיעה שלהם על עצמם נוטה להיות ביקורתית ושלילית.

אנחנו חיים בעולם שמתקיימים בו פרמטרים מוסכמים שמייצגים את המצב הרצוי כי הם מהדהדים הצלחה, ואפשרות לזכות או לממש אפשרויות בצורה נחשבת יותר או רצויה ועדיין מתקיים מתח מתמיד ומאבק בין אותו מצב רצוי שלעיתים הוא דמיוני לבין המצב המצוי שהוא סך הכלים, האופי ומה שהאדם הביא עימו אל העולם הזה מבחינת תנאים קבועים, אותם כלי נשמה ומצבים שנבחרו על מנת לממש את הבחירה והעשייה של הנשמה ולא רק לעמוד על פסגת הצלחה ולהדהד שלמות, זוהר ומצב נוצץ ומוצלח.

את המצב הרצוי מנהלים במקרים רבים השכל והאגו שנוטים להתעלם מהמצב המצוי או מהכלים, התנאים, הגוף , מבנה הגוף, הגובה, היופי, האופי והמבנה הרגשי ומנסים להכריז על יכולות חדשות ולהצביע עליהם כמצב הרצוי שעל מנת להגיע אליו יש להתעלם ממה שמצוי וכך האדם מתרחק מעצמו וממי שהוא באמת.

זה ברור שכל אחד צריך ראשית להתאחד עם עצמו ולקבל את מה שמתקיים בתוך עצמו וזה ברור שהמצב המצוי הוא לעיתים מוגבל והוא כן שואף להתפתח ולהתאחד עם המצב הרצוי אך מוטב שכל התהליך יהיה כזה שהוא מייצג התפתחות שאינה נוטשת או מתעלמת ממה שמתקיים אלא מפתחת את הקיים אל מצב רצוי.

אענה בפרק הזה על שאלה בנושא דימוי גוף, ערך עצמי נמוך, הרגשת דחייה וחוסר שייכות שמשאירים את האדם בהרגשה קבועה שהוא לא רצוי ולא נאהב, וכיצד הוא מוכן לצאת למסע שכל תכליתו היא להיות נאהב אבל בשל הדימוי העצמי שלו הוא מכשיל את עצמו בדרכו וגוזר על עצמו סבל שבא לידי ביטוי בשיפוט, ביקורת עצמית ודיעה עצמית שלילית על עצמו.

 

אתם מוזמנים בשמחה להאזין לפרק כאן באתר ( בנגן למעלה) או באפליקציה שבה אתם מאזינים:

"תחנת ירח"  בספוטיפיי, אפל פודקאסט (ITunes) וגוגל פודקאסט ואשמח אם תשתפו אותו :)

אם אתם מאזינים דרך האתר בטלפון הנייד, הרצף יקטע לכם כאשר הטלפון ינעל, לכן מומלץ להאזין באחת האפליקציות או במחשב.

Apple podcasts.jpg
google podcasts.jpg
spotify.jpg