• YouTube
  • Facebook
  • Spotify
  • Instagram
פרק 45.jpg
episode45W.jpg

הפרק ה 45 עוסק בשאלת הידע ומה עושים איתו? כיצד נוכל ליישם את מה שלמדנו ואיך נוכל לאזן בין הניגודים השונים שנמצאים בתוך עצמנו ומחייבים אותנו לאזן את הקצוות ואת גורמי התודעה.

יש הבדל גדול בין ידיעת הדרך לצעידה בדרך וידיעת אמיתות רוחניות כאלו ואחרות לא בהכרח מועילה ומשפיעה על מצב הרוח בבוקר או על ההתנהלות שלכם במערכות יחסים, על הבריאות הנפשית והפיסית או על תחושת הצלחה והישג . הרבה פעמים אין הלימה בין צורת החשיבה, הידע ומערכות האמונה לבין ההרגשה בפועל ובמקרים רבים זה כרוך ביכולת ההכלה שלנו שהיא האינדיקציה או המתווך הראשי בין עולם הרוח לחומר כי יכולת ההכלה נשענת על המסוגלות הרגשית שלנו שקשורה גם אל הנשמה וגם אל הגוף ולכן היא ערך משמעותי וחשוב עבור תודעה מאוזנת.

יכולים להתקיים הרבה מצבים שבהם  הניסיון לאחוז באמיתות ובידע ולקבע ולשלוט בתכנים (ולהפוך אותם להרגל ) גורמים בסופו של דבר לקיבעון ולתחושה של צמצום מרחב החוויה בשל הצורך בשליטה.. אין באמת לאן להגיע ואת מה שצריך לדעת אתם כבר יודעים ורק שכחתם  ועדיין רוב התהליך שלנו ימדד על פי יכולת ההכלה שלנו ויהיה כרוך בדרך ההתנהלות ובהתנהגות שלנו וזה רק מסביר עד כמה להרגשה ולרגש יש תפקיד חשוב בתוך עצמנו.

אתם מוזמנים בשמחה להאזין לפרק כאן באתר ( בנגן למעלה) או באפליקציה שבה אתם מאזינים

"תחנת ירח"  בספוטיפיי, אפל פודקאסט (ITunes) וגוגל פודקאסט ואשמח אם תשתפו אותו :)

אם אתם מאזינים דרך האתר בטלפון הנייד, הרצף יקטע לכם כאשר הטלפון ינעל, לכן מומלץ להאזין באחת האפליקציות או במחשב.

Apple podcasts.jpg
google podcasts.jpg
spotify.jpg