• YouTube
  • Facebook
  • Spotify
  • Instagram
פרק 46.jpg
episode46W.jpg

הפרק ה 46 של הפודקאסט עוסק במינימליזם.

למינימליזם יש היבטים שנוגעים בהרבה נושאים בתוך החיים שלנו. הוא עונה על עיקרון less is more ובא לבטא השקפת חיים שכוונתה  היא לציין   יכולת של הסתפקות והצהרה בפני עצמנו שעולם החומר לא שולט בנו בצורה מוחלטת ויש בנו עיקרון רוחני כזה או אחר שהוא זה שמוביל. לאמיתו של דבר האדם זקוק למעט דברים ביחס למה שבדרך כלל נמצא אצלו כמו חפצים, משאבים, מידע ועודף שלהם מעורר גודש ועומס ובוודאי בדיקה ששואלת ״בשביל מה אני צריך את זה?  במילים אחרות ניתן לומר שיש צורך לברר האם אני אורז אל מסע החיים שלי רק את מה שאני זקוק לו באמת.. וזה מעלה שאלה וסוגיה חדשה ...: למה אני זקוק באמת?

המינימליסט מייחד את עצמו ושואף ליצור מסגרת של הרגלים שתשקף  את תפיסת העולם שלו כי הוא רוצה למצוא תואם בין השקפת החיים לדרך החיים  ובפרק הזה אענה על שאלת החיפוש אחר התדר הנכון שמבטא זאת, על סוגיית הצמצום ולמה כדאי להגביל אותה כדי שלא תגיע להזנחה. אסביר למה המינימליזם משתמש בצמצום אך מכוון אל הנשגב והעילאי ולמה אסתטיקה היא מרכיב עיקרי בהגדרה שלו.

אתם מוזמנים בשמחה להאזין לפרק כאן באתר ( בנגן למעלה) או באפליקציה שבה אתם מאזינים "תחנת ירח"  בספוטיפיי, אפל פודקאסט (ITunes) וגוגל פודקאסט ואשמח אם תשתפו אותו :)

אם אתם מאזינים דרך האתר בטלפון הנייד, הרצף יקטע לכם כאשר הטלפון ינעל, לכן מומלץ להאזין באחת האפליקציות או במחשב.

Apple podcasts.jpg
google podcasts.jpg
spotify.jpg