• YouTube
  • Facebook
  • Spotify
  • Instagram
FACEאיור פרק 47.jpg
פרק 47 .jpg

שייכות היא תחושה רגשית שנובעת מהצורך הרוחני שלנו להרגיש אחדות. אחדות היא הרגשה רוחנית של דרך משותפת שכרוכה בחיבור בין כולנו ובהכרה בכך שכולנו ברואי האלוהות שחיים כאן בעולם את בחירותינו על פי דרכנו וכולנו ממששים אותה באינסוף צורות עבור אותה בריאה.

לתחושת האחדות יש מטרה מוקדמת והיא לתת מענה להרגשת הבדידות של האדם בעולם והרגשת האחדות הזו מקלה על הדרך ומפיגה קושי ולכן אם נבחן את תחושת האחדות מהמישור הרוחני אז השייכות האמיתית שלנו היא אל המקור האלוהי שאנחנו שייכים אליו ולכן כל עשייה, בחירה יצירה ומימוש שאנחנו עושים נובע מאותו מקור ועבור אותו המקור שבאנו ממנו ונשוב אליו כך שבאופן תיאורטי האדם יכול למצוא את עצמו שייך לכל דבר שקיים בעולם הזה.  

אם אנחנו בוחנים את האחדות מהמימד הגשמי של עולם החומר אז האדם לא מכוון אל האחדות בהכרח אלא עסוק דווקא במציאת הדרך להיות ייחודי ומקורי ולהבדיל את עצמו מאחרים, בד״כ  ע"י עשייה שמכוונת להעצים ולהדגיש את היכולות המיוחדות שלנו : הגישה, ההרגשה, הפעולה והמקוריות הרעיונית שהיא זו שמבדילה אותנו מאחרים על מנת שלא נהיה דומים למישהו אחר ואז הזהות העצמית שלנו לא תהיה ברורה לנו בעיני עצמנו כך שההתנהלות הזו למעשה מרחיקה אותנו מחווית האחדות דרך הצורך לבטא , להחצין, להבליט ולייחד את האינדיבידואל שנמצא בכל אחד ואחת מאיתנו (שאין ספק שעבור מימושו באנו לעולם הזה) אבל עדיין צריך לזכור את המקור שממנו הגענו ואליו גם נשוב ובזה חשיבותה של תחושת האחדות והשייכות.

אתם מוזמנים בשמחה להאזין לפרק כאן באתר ( בנגן למעלה) או באפליקציה שבה אתם מאזינים "תחנת ירח"  בספוטיפיי, אפל פודקאסט (ITunes) וגוגל פודקאסט ואשמח אם תשתפו אותו :)

אם אתם מאזינים דרך האתר בטלפון הנייד, הרצף יקטע לכם כאשר הטלפון ינעל, לכן מומלץ להאזין באחת האפליקציות או במחשב.

Apple podcasts.jpg
google podcasts.jpg
spotify.jpg