top of page

הי :)  כל האיורים כאן הם עבודותי המקוריות המצולמות או המצוירות על מחשב והם שימשו ומשמשות בסיס לאיור הפרקים השונים של הפודקאסט.

מתחילת 2023 התחלתי להשתמש בבינה מלאכותית Midjourney  לאיור ואני לא מציג את האיורים כאן . 

אפשר לראות עוד הרבה עבודות מקוריות שלי באינסטגרם  Ranbeneli@

#

bottom of page