homepageART.jpg

פודקאסט

episode64SP.jpg

קנאה ורכושנות הם מצבים שבני אדם נוטים לייחס ״לצד האפל של הרגש ״ או לאותם צדדים רגשיים אותם האדם לא מצליח לבטא או לא רוצה לבטא את עצמו באופן ישיר כי הוא לא מוכן להודות בפני עצמו שקיימים בו רגשות שנתפסים כשליליים כמו קנאה ורכושנות. העיסוק בדימוי העצמי והרצון להיות בהרגשת התקדמות או שלמות היא עבור רבים מטרה המרכזית וזה מצדיק לכאורה את ההכחשה של מה שקיים באמת ונוכח בתוך העצמי באופן קבוע.

זה ברור שמוטב להתחבר אל העולם הזה מתוך אהבה וקבלה ולא להביט על החיים מתוך צרות עין, קנאה ורכושנות שהם ביטוי לסלעים המעכבים את הזרימה בנהר ועדיין כל עוד הנהר זורם הכל בסדר כי הסלעים הם חלק בלתי נפרד מהנהר ואנחנו אלו שהצבנו את הסלעים בעצמנו

הירשמו לפודקאסט 

google podcasts.jpg
spotify.jpg
Apple podcasts.jpg
 

artworks.

פוסטרים לרכישה. הביאו את תחנת ירח אל ביתכם