homepageART.jpg

פודקאסט

episode67SP.jpg

בני אדם מפחדים ממחסור, מפחדים להיות תלויים באחרים ולהיות נזקקים,

הפתרון שהם מבקשים הוא יכולת הרחבה נצחית כדי לא לפגוש את הפחד שבתוכם. הפחד הזה  הוא המנוע שדוחף אותם אל עשייה שנעשית דווקא  מתוך חווית המחסור שנושפת בעורפם.  הצמצום מכיל את אפשרות ההרחבה וההרחבה מכילה את אפשרות הצמצום ועדיין קל יותר להיות בצד ההרחבה כי  כולם רוצים וראויים לחוות שפע אבל רבים רוצים לחוות רק את ההרחבה ,רוצים לקבע שליטה להרגיש כח  וביטחון. 

היקום עובד דרך תנועות של הרחבה וצמצום על מנת לשמור על האיזון שלו ולכן חווית התרחבות נצחית לא מאפשרת לתנועות אחרות להתבטא כך שגם צמצום והסתפקות הם שיעור שיש ללמוד כי יש טעם רב בחוויה אחת שנלמדת בשני כיוונים מנוגדים שבסופו של דבר משלימים את עצמם. 

הירשמו לפודקאסט 

google podcasts.jpg
spotify.jpg
Apple podcasts.jpg
 

artworks.

פוסטרים לרכישה. הביאו את תחנת ירח אל ביתכם