top of page

קומבינציות של 12 הענפים הארציים

בהמשך למאמר הקודם המציג את 12 הענפים הארציים כאן אציג את הקומבינציות השונות המתקיימות בין הענפים השונים ומערכות היחסים ההרמוניות והדיסהרמוניות הנגזרות מיחסים אלו. 

ראשית אלו הצירופים ההרמוניים כפי שהם באים לידי ביטוי בקומבינציה הכחולה. החיבורים הם בין גזעים הנושאים 

פולאריות מנוגדת של יין ויאנג ויחד הם יוצרים צ'י נוסף ומשמעותי הנותן ביטוי מוחשי במערכת היחסים של כלל חמשת

האלמנטים. 

 

B1- ZI עכברוש - B2-CHOU - שור

קומבינצית הענפים יוצרת מפגש בין אלמנט מים יאנג לאלמנט מים יין אשר יחד יוצרים צ'י אדמה

זהו הקשר בין GB ו LIV המקיימים מערכת הזנה  בתוך אלמנט העץ. האנרגיה של כיס המרה GB שייכת לענף הראשון B1 , לחיה עכברוש  מול הכבד LIV שמיוצג ע"י הענף B2 שור. זו מערכת יחסים אשר מאזנת את עצמה ויוצרת אדמה.העוצמה של  GB צריכה להתבסס על איכות הצ'י והדם ב LIV וזרימתם. הם תלויים אחד בשני לשם פעולה מתואמת. יצירת צ'י האדמה מאפשרת יציבות בתוך התנועה, המהירות והדחף. בין הענפים מתקיים קשר מעשי בין הפוטנציאל העצום של העכברוש ( מים)   לבין היכולת הפרקטית של השור (אדמה) .עכברוש נוטה להסתגר וליצור חיים מתוך הסתרה. הוא מתקשה לבטא רגשות או להביע חולשה. המיקוד שלו מופנה אל כח הרצון, ואז אל הפעולה, להוצאה מן הכח אל הפועל בדומה לתפקוד של GB. יש צורך לשמור על גמישות פעולה, רגישות וחיבור נכון אל צרכי המציאות, כמו גם מציאת מרחב נכון או מסגרת\ מטרה לפעולה . B2 - שור מספק קרקע פורייה ומגוון אפשרויות מימוש כי הוא עוסק בעשייה פרקטית, במימוש וטיפוח באופן שיטתי ולאורך זמן כמתואם עם תפקודי הכבד LIV המעורב ביצירה ומזרים צ'י ודם באופן מתואם ושיטתי. פרק הזמן הממושך הוא אנטיתזה לתפקוד GB\ LIV הנעים מטבעם על מטרות קצרות וחווים ומביאים תנודתיות רבה במערך האנרגטי. מכאן, אלמנט האדמה הוא גורם מכריע כמאזן.    

טיפול בדיקור סיני צריך להתייחס למיקומים של כל הענפים  ב HEAVEN- EARTH- MEN אחרי אבחנה ספציפית יותר.

בענף זה, בשכבת HEAVEN - תפיסת עולם ותודעה רוחנית - טיפול במרידיאני אקסטרא בעיקר. הקשר המטפיסי בין אלמנטים מים- עץ -אדמה נשען על כח הרצון והחזון (מים) - ההוצאה לפועל (עץ) והיציבות של הפעולה והתנועה (אדמה). הקשר אל HUN . עבור אלמנט עץ, המים הם משאבים ואדמה היא שפע.

בשכבת EARTH - התייחסות רגשית ומערכות יחסים בין האדם לסביבתו. אלו באים לידי ביטוי בעיקר באיברי ה ZANG FU . קרי ההרגשה הקיימת  בדינימיקה שבין האלמנטים מים-עץ- אדמה, כאשר B1 עכברוש מספק את הסגירות הרגשית, ההעלמות, ההתחפרות בתוך העצמי וקידום הצד המנטלי \תודעתי (HEAVEN )על חשבון החיבור אל המציאות( EARTH) . הענף B2 שור משלים את הפעולה עם התייחסות אל EARTH ,לאיכות האיברים מבחינת צ'י \דם , אספקה ושפעול דרך האיברים ,כבד LIV בתפקוד המאפיין( B2 שור) - התמדה ללא ליאות, לזמן ארוך וקבוע. זוהי מידת "הקרקוע " של האדם עם הקשר אל HUN . 

בשכבת MEN - גוף ועצמי וצורת הביטוי בפועל של HEAVEN -EARTH.  הביטוי של המרידיאנים דרכם מתבטאים סימפטומים \ הפרעה . B1-B2 באים לידי ביטוי בעיקר בנקודות החיבור : LIV5 , GB37 אך גם יש להתייחס לנקודות מוצא GB40, LIV3 ,נקודות מים LIV8 , GB43 .ואדמה GB34. 

קומבינציות וקשרים הרמוניים בין 12 הענפים הארציים ברפואה ובאסטרולוגיה הסינית

B3-YIN נמר- B12-HAI חזיר 

קומבינצית הענפים יוצרת מפגש בין אלמנט עץ יאנג לאלמנט מים יין אשר יחד יוצרים צ'י עץ

שני הענפים הם ענפים דינאמיים. מופיעים ומשפיעים בתחילת העונה (חורף ואביב) כי הגזעים החבויים שלהם הם YANG.

זהו כח לטרנספורמציה ושינוי. B3- נמר מייצג את אלמנט עץ יאנג  - נמר. החודש הראשון בשנה המציין גם את פתיחת השנה והתעוררות. ענף B12 - חזיר מייצג את החודש הראשון של החורף וכניסה להתכנסות. 

זה הקשר בין הריאות B3 - LU - ל B12 - TH ברמת האיבר והמרידיאן.  הכח האמיתי של אלמנט העץ הוא להפיץ ולהרמן את הצ'י והדם בדומה לתפקוד של הריאות LU בפיזור נוזלים טהורים.  המחמם המשולש  TH  פועל בשלושת המחממים עליון , אמצעי ותחתון וגם כאן יש פיזור והפצה - מחמם עליון -טרנספורמציה, פיזור והורדת נוזלים טהורים.

מחמם אמצעי-הפרדת נוזלים טהורים ועכורים בתהליכי העיכול. 

מחמם תחתון - תהליכי הפרדה והפרשה דרך KI\ BL . TH. שולט (TH) על תהליכי הייצור והתנועה של הצ'י בגוף, אחראי על המטבוליזם ומפזר את הצ'י המקורי YUAN QI , לכל חלקי הגוף. ברמת B12 זהו גם הקשר אל התמציות. JING וכו' .

בשכבת HEAVEN - זוהי הזנה של מים יין (TH)את עץ יאנג(LU) . המקום העמוק ביותר, הראשוני והרעיוני בחיבור עם כח מתפעל ודינמי שהמקור הוא הזרע העמוק ביותר שהוא פוטנציאל חזון ורעיון המתחבר אל צורך להתעורר לבטא את עצמו.   בשכבת MEN-EARTH זוהי הוצאה אל הפועל של רגשות ותחושות שהופיעו באלמנט המים. ביצירת צ'י עץ הם יוצרים טרנספורמציה וביטוי . B3 - B12 הוא ביטוי של רעיונות אינטלקטואלים , חזון , הגדרה וקונספט חשיבתי שמוציאים דרך לבטא את עצמם דרך הפצת ידע ומידע, ביטוי אינטלקטואלי ורעיונות אותם אדם שואף להפיץ.  הפצה מתקיימת דרך (WEI QI (TH , ודרך LU נשימה. 

יש כאן הכלה של מידע, עיבוד, סינון והפרדה לטפל ועיקר במגוון ביטויים. הביטוי המרכזי הוא הצד המנטלי אינטלקטואלי כפי שהוא בא לידי ביטוי בהשפעה יאנגית טהורה השואפת להפיץ את עצמה, אך יוצאת מתוך מקור מים עמוק שהוא מבודד ועוסק בשמירה על התנועה והשטף,כפי שהוא בא לביטוי לדוגמא בנקודות דיקור  LU1 , TH3 , LU11. 

B4 -MAO - ארנבת - B11 XU כלב 

קומבינצית הענפים יוצרת מפגש בין אלמנט עץ יין לאלמנט אדמה יאנג אשר יחד יוצרים צ'י אש

הקומבינציה B4 - B11 מתמקדת בנקודת האיזון המתקיימת בענף B4 ארנבת, באמצעה יום השיוויון באביב והאפשרות המעשית לחוות את האיזון של התנועה בין ה YIN YANG באלמנט העץ . הווה אומר רגישות רבה לצד פעלתנות מעשית, דימיון ויצירה ותחושות והרגשות לצד פקחות  ויכולת מנטלית מובנית.

לB4 ארנבת חיבור חזק לעבר, לזיכרונות לטראומות והשפעות רגשיות מוקדמות. הם נוטים להעצים תחושות ולהניע רגשות באופן לא מבוקר. B11 כלב נמצא בקוטב השני כגורם מאזן וענף האדמה מאפשר ומחפש, מכיל שייכות, איתה הוא יוצר תבניות ומסגרות דרכם ניתן ליצוק תוכן רגשי ע"י הפניית האנרגיה לקידום תכנים רגשיים . B11 כלב מיוצג על ידי מעטפת הלב PC ,שליחו של הלב ואחד המאזנים והמווסתים שלו על ידי פעולה של הכלה רגשית וקידום חכמת הלב באופן רגשי בקרב בני אדם. 

B4 ארנבת מיוצגת ע"י המעי הגס  CO המושפע מאד מהפרעות רגשיות ועוסק בהפרדת פסולת מיותרת פיסי\ רגשי. כאן נמצא הקשר של הענפים B4-B11 בויסות רגשות ומיקוד התכנים הרגשיים אל תוך תבניות אפשריות שאינן חורגות ומטלטלות את המערכת הרגשית לקצוות בלתי נשלטים. כך שני הענפים יוצרים צ'י אש ומאפשרים פעולה והבעה רגשות נכונה המאפשרת התרחבות הדרגתית, תודעה , חום, אמפטיה וקשר בלתי עם אמצעי בין לבבות. עוד היבט הוא ריסון התאווה והיהירות הטבעית של ענף B4 -ארנבת. כאשר המעי הגס CO לא מאוזן ותהליך ההפרדה והויסות של פסולת פיסי\ רגשי חורג מגבולותיו מתקיימת התפרעות שהביטוי שלה נמצא בדרך ביטוי וולגארית או בהתמכרויות כצורך לעורר סטימולציה רגשית מתוך כניעה לדפוסים רגשיים דיסהרמוניים השולטים באדם. ברמה הטיפולית מבחינת דיקור סיני הטיפול יפנה אל B11 , ועבודה על מרידיאן PC על מנת לאזן את המצב. 

B5-CHEN דרקון - B10-YOU תרנגול

קומבינצית הענפים יוצרת מפגש בין אלמנט אדמה יאנג לאלמנט מתכת יין אשר יחד יוצרים צ'י מתכת

הקומביניצה B5-B10 היא קשר ההזנה בין אלמנט אדמה יאנג למתכת יין. B5 דרקון - אדמה יאנג הוא ביטוי של השראה

כח ועוצמה המכוונים אל כאן ועכשיו, לתפקוד, חריצות ועשייה מתוך מערכת ערכים פנימית המאמינה בערכים רוחניים של משמעת עצמית, מימוש עצמאות, אינדיבידואליות, פיתוח תודעה ורצון להכיל ערכים רוחניים על הארץ קרי להביא אפשרויות קשות לידי מימוש אפשרי, לתת דרור למחשבה חופשית ועשייה שיש בה מן החריצות והיא פועלת לטובת העצמי ולטובת הסביבה. B10 תרנגול שייך "לפריחת האפרסק" ולאלמנט מתכת יין ויש בו מן הנהנתנות והאגואיזם שאינו בוטה אלא מצייר לעצמו תנאים, נוחות, סטטוס ועמדה על מנת להפיק מכך תועלת אישית. יש לענף כושר אסתטי ומשיכה לנשגב וליפה, לשווה יותר והנחשב מתוך האמונה כי הוא מעדיף להיות מחובר לטובתו כל עוד הוא ניזון מכך. התוצאה הרבה פעמים היא ריחוף שאם הוא משוכלל מספיק אז הוא הופך להיות אינדיבידואל המביט אל החיים מהצד, באופן לא מעורב וזאת למרות חוש צדק וערכים שהם היסוד הטבעי של אלמנט מתכת. B10 תרנגול נוטה להיות בהרגשה של חסר בלי קשר למצבו.

הצירוף של הענפים B5 - B10 המופיעים יחד יוצר צ'י מתכת ומאפשר יציקת יסודות ערכיים מהותיים ומשמעותיים כדרך

סלולה מבלי שנטיית התרנגול לתנאים אקסלוסיבים תפריע יותר מידי . זו הסיבה שהצירוף הזה יוצר מנהיגות והוא מופיע

אצל הרבה מנהיגי עבר שהיוו דוגמא אישית לאורך ההיסטוריה.

B5 דרקון מיוצג על ידי הקיבה ST - נקודת האיזון והמרכז שסביבו נעים הדברים, המערכת המחברת לכאן ועכשיו ומציבה

את האדם עם שני רגליו אל הקרקע. B10 - תרנגול מיוצג על ידי הכליות KI , הנמצא תמיד במצב חסר ועוסק הרבה 

בתנאים, בנוחות, במצב התמציות שלו, בעבר. ה ST הוא הביטוי של הביטחון והשייכות זו להשפיע . KI הוא ביטוי למורשת 

לתמציות, JING, וחיבור לחזון וקוד פנימי שכמו זרע מחפש את הדרך לביטויו. 

 

B6-SI נחש - B9-SHEN-קוף 

קומבינצית הענפים יוצרת מפגש בין אלמנט אש יין לאלמנט מתכת יאנג אשר יחד יוצרים צ'י מים

קומבינציה חזקה של החיות הפותחות את העונה (קיץ וסתיו ) , שייכים "לסוסים" ומבשרים על שינוי וטרנספורמציה תודעתית צורך תכוף בשינויים, בשבירת מסגרות ורה ארגון. B6 נחש שייך לאלמנט אש יין המבקש שינויים, צורך בהתקדמות והכרה הנובעים מיכולת שכלית או אקדמית שמטרתה העלאה של הדימוי העצמי בקרב החברה. הענף עוסק בלימוד ושינון, חקירה וסקרנות, הוראה הובלה והישגיות הנרכשת במאמץ ושקדנות. העולם הרגשי טעון ונוטה להיות מנוכר וביקורתי. השינוי שהענף מבקש בא לידי ביטוי בצורך הרגשי לקבל אהבה וחום ממקום מוביל ובטוח , מבלי להיחשף יתר על המידה ומבלי להראות פגיעות ורגישות יתר אף על פי שהיא קיימת. ערוצי הלמידה  מפותחים ומעידים על קיבולת רבה, יכולת קליטת אינפורמציה, הטמעה, איפיון, ושחרור הידע. 

יכולת הקליטה ועיבוד הנתונים הם מרכז השליטה הבא לידי ביטוי גם בשייכות אל הטחול SP , ומכאן גם לביטוי שלו YI. 

B9 - קוף שייך לאלמנט מתכת יאנג. גם כאן יכולת הבאה לידי ביטוי באבחנה, קטלוג, סדר ומשמעת עצמית עם הצורך לשינוי ורה ארגון בתוך מסגרות. ראית עולם מתבוננת אשר מוציאה את עצמה מהכלל ועושה השלכות על הכלל. לענף רצון ויכולת להניע מידע וידע. המניע הוא צורך בשלמות, טקסיות תוך חווית צמצום אשר שואפת להסיר את המיותר ולהניע את הזיקוק ותמצית הדברים לתורה מאורגנת וסדורה שבד"כ יש בה נופח ייחודי. האיבר הקשור הוא שלפוחית השתן BL הנע ומתפרש לאורך כל   החלק האחורי מניע ומתעל יאנג ואחראי על תהליכי טיהור,מיצוי והפרדה של נוזלים. הקומבינציה B9-B6 מייצרת צ'י מים חזק  שמחבר כל אחת מהתנועות לתנועה יאנגית חזקה ואל כח הרצון. 

B7 - סוס - B8 כבש 

קומבינציה של ענפים השייכים לאלמנט אדמה יין ואש יאנג היוצרת צ'י אש

הענף B7 - סוס הוא פעלתן ומתלהב. חי בעומס רגשי ומתדלק עצמו בחוויות ואתגרים שבבסיסן הצורך להיות מרכז ההתרחשות זה ענף חברתי, רגשי, קהילתי, אשר אוהב פעילות שיש בה מן החום והחיבור בין אנשים, הנוכחות שלו ממגנטת ומעוררת התרחבות 

לב, תקשורת, שיח בינאישי והרגשת שמחה. לעיתים עודף "התדלוק העצמי" מוציא אותו מאיזון רגשי והוא נסחף לרגשנות יתר, עודף מלל וביטוי אשר מתבטא בצנטראליזם ושטלתנות רגשית תוך שהוא מפעיל אחרים ומנצל את יכולת השפעתו עליהם. הענף B8 - כבש הוא השומר המרגיע, המבין את הסיטואציה. חומל.  הוא מתנהל מתוך מערכת אחרת היודעת לקבץ אנשים למטרה משותפת מתוך הרמוניה וכבוד כשההישג הרגשי הוא העבודה המשותפת ותחושת השותפות. בדומה מאד ליחסי HT - SI יש כאן עדינות של רגשות, התחשבות ושמירה על הגבולות של הרגש, ההבעה והתודעה. זו קומבניציה שמופיעה הרבה אצל אמנים ושחקנים או אלו אשר יש להם את החיבור אל הבמה, להופעה, ביטוי אמנותי כלשהוא או רק פרסום וחשיפה. שני ענפים המאפשרים חיבור ושיתוף בין אנשים והם מושא של כמיהה עבור הרבה בני אדם על אף "החולשות האנושיות" הרבות שלהם עצמם.  

 

 קורס אונליין בחמשת האלמנטים, אסטרולוגיה סינית 
וארבעת עמודי הגורל 

אייקון קישוט

קומבינציות ענפים דיסהרמוניות ושליליות באות לידי ביטוי כקומבינציות אדומות.  כאן החיבורים אינם יוצרים איכות צ'י אלא קונפליקט. יש  מצבים בהם דווקא חיבורים בין אלמנטים או איברים הרמוניים במעגל חמשת האלמנטים יוצרים ניגוד , הנובע מכח ההשפעה ההדדית שלהם, מאי שיוויון בכוחות,עודף יאנג או יין , ובכיוון זרימה ביניהם הנוגד את המצב ההרמוני המקובל. נוכחות של גזעים חבויים במשקל יתר. גם תיאום בין איברים או אלמנטים מזינים יכול להעיד על מעגל הרס כשזרימת הכוחות היא מנוגדת. 

B4 - ארנבת - B5- דרקון 

ענף B4 שייך לאלמנט עץ יין, מכיל בתוכו גזע-YI - עץ יין S2 , היוצר מתכת. הענף B5 - דרקון מכיל גם הוא את הענף החבוי YI -עץ יין -S2 , ואלו מגבירים האחד את השני ויוצרים קונפליקט מתכת- עץ . בין הענפים B4-B5 מתקיים מתח קבוע בין הצורך של B5 דרקון לחיות בערך עצמי וחברתי וקוד התנהגות מוגדר, תפיסת חיים סוציאלית ותורמת כדרך חיים, אל מול B4 - ארנבת המחפשת בעיקר את קיצורי הדרך ואת ההזדמנויות המוצלחות לפעול בדרך לחיי רווחה כשתשומת הלב המרכזית מופנית אל תנאים ונוחות. אפשר להגיד כי הניגוד B4-B5 הוא המתח בין בחירת דרך מחייבת וקבועה המבקשת מאמץ, נחישות והתמדה , לבין דרך לא מחייבת המחפשת את הנתיב המתאים בכל רגע ומאלתרת את דרכה תוך ניצול הזדמנויות. 

B3- נמר- B6 נחש 

קונפליקט אגרסיבי בין שני ענפים הפותחים את העונה (אביב\ קיץ ) ואשר כל יסודותיהם יאנגיים. היסוד המרכזי של הנחש הוא אש יין אבל הגזע החבוי העיקרי שלו הוא S3 - BING - אש יאנג היוצר מים . זהו גזע חבוי המופיע גם בB3 נמר ועודף האש הוא התיאור הנאות למפגש האגרסיבי בין שני הענפים הללו, היוצר מתח והתנגדות, כוחניות ועימות על רקע של שליטה. הנמר B3 שואף לטריטוריה והתקדמות על ידי הצבת מטרות ודחף להגיע אל המטרה בזמן הקצר ביותר. הנחש B6 הוא מאופק לכאורה אך צנטראליסט ברצון שלו ובאג. בשאיפה לתשומת לב, הכרה וכבוד. המפגש של שני הענפים יוצר מתח אינטלקטואלי על עמדות שליטה, פקחות ותחרות והישגיות ששניהן נמצאים בה. 

קומבינציות וקשרים דיסהרמונייים בין הענפים הארציים ברפואה ואסטרולוגיה סינית

 B7 סוס - B2 שור 

הענף B7 סוס שייך לאלמנט אש יין אך מכיל 30% JI - אדמה יין אשר הוא היסוד העיקרי של ענף B2 שור - אדמה יין. 

הגישה של ענף B7 היא קידום אישי ויצירת תהילה, מעמד וסטאטוס הנשען על רגשות ואהדה. הסוס נדרש, מעורב, ורגשי 

מייצר דרמות ומעצים אירועים כשהוא שומר על התלהבות, מהירות וקצב גבוה. הענף B2 שור מתנהל בכבדות, מעשי, סגור ולא מעורב. הוא מכבד את המרחב של אחרים ומושך ושואף לפעולה מעשית כאשר ההרגשה לא חשובה. אלו שני ענפים המתנגשים ברמת הקצב, ומושכים כל אחד לכיוון שונה. עבור הסוס הנוכחות של אדמה רבה מידי מגבילה את היכולת שלו לנוע בחופשיות וחוות הזדמנויות מבלי שהאדמה תכביד כל כך. אדמה יין מייצגת צורך בביטחון אבל ברמת היין היא מתבטאת כתחושת קורבנות. וכאשר זה מושלך על המערכות הרגשיות של B7 - סוס- HT לב - זה הופך להיות כלי, בעזרתו הוא מאמלל את הסביבה שלו ויוצר דרמות שליטה והרס עצמי רגשי בגלל שהוא לא מצליח לנווט את הרגש שלו בצורה נכונה ונבונה. אפקט נוסף הוא כיבוי של הצרכים הרגשיים מצב שאופייני אחרי הדרמה ואחרי ופגיעה הרגשית בעצמו ובסביבה. מצב שאופיי להתנהלות של ענף B2 שור . 

 B1 עכברוש - B8 כבש 

קומבניציה מורכבת מענף B1 עכברוש - השייך למים יאנג אך הגזע החבוי הוא מים יין היוצר צ'י אש. ענף B8 כבש הוא 

ענף השייך לאלמנט אדמה יין ומכיל בגזעים החבויים גם עץ ואש יין . זהו מפגש של הפנימיות היינית הרכה של הכבש שהיא החיה הרכה והסופגת ביותר מבין החיות, הסוציאלית והחברותית ביותר, זו המוכנה להעניק ולתרום, לשמש גשר בין בני אדם לשותפות ועשייה. זה ענף שהוא אבן יסוד בחברה מתוקנת בשל ההרמוניה והצורך לפעול לטובת הכלל. יחד עם זאת זו החיה הכי לא רצויה בתרבות בסין, דווקא בגלל הסיבות שציינתי, בגלל הנטיה "להקריב" את הצרכים תנאים ורווח אישי לטובת הרמוניה עם האחר. 

ענף B1 עכברוש הוא הענף הפועל רק על משמעות התנאים והרווח האישי ולא משום שהוא אגואיסט אלא מן הטעם שהוא מחובר לעצמו ויודע להבין רק את הרצון והצורך שלו ומתקשה לפעול ולראות למרחקים של חברה וקהילה. נקודת המוצא היא לבדיות לעומת נקודת המוצא של הכבש שהיא אחווה. יש כאן גם מתח של פעולה. "הנזילה" של הכבש וחוסר היכולת לדחוף עשייה או להאיץ כי קיימת  התחשבות יתר בזולת או ברצונותיהם של אחרים, לעומת הכאן ועכשיו של B1 עכברוש  אשר יודע מהו מאמץ ודואג שהוא יתבטא כחלק מהאסטרטגיה הכללית שלו להצלחה ומימוש רעיונותיו. 

 B9 קוף - B12 -חזיר 

מפגש בין שני הענפים  הפותחים את העונה (סתיו \ חורף). יש כאן פערי התייחסות מנטאליים \ אינטלקטואליים מהותיים 

היוצרים מתח וחוסר הסכמה בין שתי השקפות ותפיסות עולם. ענף B9 קוף -מתכת יאנג. חושב ומתנהל מתוך מחשבת צמצום המוחקת ומייתרת את מה שלא חשוב. מייעל, מארגן, מקלף ומצמצם על מנת להגיע לתמצית ולהישאר עם העיקר האיכותי והשלם שיכול להיות השקפת עולם או מחשבה, ערך. הצורך בזיקוק והתמצות הוא הכח האמיתי של B9 קוף . ענף B12 חזיר- מים יאנג  פועל הפוך . הוא לא שופט או מבקר את מה שמגיע אלא מכיל אותו כידע לתהליך הטמעה מאוחר יותר. הוא אוגר ואוסף אינפורמציה, פרטים , אירועים וזיכרונות ומחזיק אותם "בהארד דיסק" הפנימי לשימוש מאוחר יותר מבלי לארגן או לתייג את האינפורמציה. ז"א אין פה צורך בתמצות אלא באגירה  וזהו בסיס המתח בין שני הענפים הללו. 

B10 - תרנגול - B11 - כלב 

הענף B10 תרנגול שייך לאלמנט מתכת יין עוסק בפרטים ובפרטי הפרטים. הצורך באסתטיקה ושלמות אינה מופנית רק לעיצוב ויופי אלא יכולה בקלות להיות דרישה להתנהגות מסויימת, ביקורת או שיפוט אחרים. הכפייתיות יכולה לבוא לידי ביטוי בבדיקה של אחרים מדידה, קטלוג ושיפוט. הענף מייחד את עצמו בכל תחום שבו הוא עוסק ויודע למתג ולהעצים את היכולות שלו בפני אחרים. העצמה זו מתורגמת לצורך בסטאטוס חברתי וכספי, בעולם שבו התקדמות נמדדת באמצעות השוואה. B10 תרנגול בונה לעצמו מסגרות כאשר הוא המוביל והנהנה הראשי מתוך תוקף הנאות החיים. הצורך במסגרת הוא על מנת לשלוט על הנעשה בתוכה מבלי להתפזר יותר מידי כי בסופו של דבר זו חית YIN ויכולת היוזמה מוגבלת. הענף B11 כלב פועל במסגרות דומות אך מתוך צורך אלטרואיסטי לתרום ולהביא תועלת לסביבה. המתח ביניהם הוא מתח של ערכים וגישה אל החיים . הכלב הוא נאמן ומוכן להוריד מעצמו למען אחרים. נושא בתוכו הרבה אש 

התמסרות, אמפטיה והזדהות עם אחרים. השיקוף של אגואיזם כפי שמתבטא אצל B10 תרנגול הוא התמודדות קשה היוצרת מתח ותסכול. כמו בכל הענפים, אם שניהם יופיעו במפה אחת אזי קונפליקט כזה יכול להתקיים בסופו של דבר בתוך האדם עצמו. שתי גישות לנושא אחד. כך נולדת נפרדות.   

קומבינציות ענפים דיסהרמוניות ושליליות באות לידי ביטוי כקומבינציות מולות .זהו מצב שבו הענפים מופעים במולות היוצרת מתח שבא לידי ביטוי ביחסי משיכה דחייה ולא כמו בקומבינציות הקודמות שבסיס העימות הוא דחייה ומתח קבוע ומתמשך. 

B1 עכברוש - B7 סוס 

משיכה, מאבק ומתח בין השקפות עולם של מים ואש. ההסתרה האופינית ל B1 עכברוש החי מתחת לפני השטח בתוך העולם הפנימי החבוי בו הוא מעבד ומפנים את חוויותיו ומשקיע הרבה אנרגיה על מנת להישאר שכלתני וממוקד.מעדיף את השקט ואת הלבדות שיש בה מן ההקשבה וההתרוקנות. למרות אלה קל להוביל אותו לעומת B7 סוס שהכל מוחצן אצלו. חי בשיתוף חיצוני חוויתי, בהזדהות רגשית מלאה, רגשנות והעצמה של רגשות לגבולות הדרמה. הרגש מוביל והוא לא יודע להיות לרגע עם עצמו. 

עוצמת המשיכה היא עצומה כי יש כאן קטבים המשלימים האחד את השני. מים מבקרים אש במעגל חמשת האלמנטים, B1 מיוצג ע"י  כיס מרה GB , המזין דרך אלמנט העץ את הלב HT המיוצג ע"י B7 סוס. יש כאן עוצמות רבות הבאות לידי ביטוי בדרכים אחרות המבטאות את המקום העמוק ביותר - מים למקום המוחצן והממומש ביותר בחוויה - אש. 

B2  שור - B8 כבש 

שני ענפי אדמה יין עם גזע חבוי של 60% אדמה יין , אבל שאר הגזעים החבויים הפוכים. B2 שור - (אדמה- מתכת- מים) 

B8 כבש (אדמה- עץ- אש) . המקור הוא אדמה יין ומדובר בענפים שהגישה שלהם אל החיים היא סוציאלית ונובעת מתוך חיבור אל כלל כלשהוא ותחושת שייכות. יש צורך להיות מעשי ולתרום לסביבה, לקדם אחרים ולהביא תועלת. 

B2 שור רוצה לממש את כל אלה על ידי גישה מעשית (אדמה- מתכת-מים) הדוגלת ביצירת ערך, אמונה, התמדה ורצון וזה מאפשר לו לנוע באיטיות בשבילי המימוש ולקדם את עצמו ואת מטרותיו באופן הדרגתי. ענף B8 כבש הוא אחר במהותו (אדמה-עץ-אש ) הוא נותן הרבה יותר משקל לתנאים ואף להרגשה. אין לו יכולת התמדה, והתלות שלו בסביבה היא מלאה כי הוא זקוק לתמיכה מתמדת. הצורך החברתי חשוב לו יותר  מהצורך האישי שלו. 

הענפים הארציים - גזעים וענפים ברפואה הסינית

B3 נמר - B9 קוף 

שני ענפים חזקים ויאנגים המקיימים עימות בין מתכת יאנג ועץ יאנג . B3 נמר הוא ענף דינמי וזריז החי את המטרות שלו ומציב יעדים על פי הישגיות ותחרות, מהירות ודחיפה. הוא שואף לשליטה וכח ויעשה מה שדרוש על מנת לממש את המטרות שלו. ענף B9 קוף שייך לאלמנט מתכת יאנג. ההתקדמות וההישגיות היא על פי תפישת עולם של שלמות וטקסיות, התחרות הינה בינו לבין עצמו והוא אינו יודע להציב מטרה מוגדרת אלא לחוות את הקיים ולהשיל את המיותר. ההזדככות והמיצוי הינו ההישג מבחינתו. זה מול זה הם מניעים כוחות יאנגים הפועלים במישור שכלתני ועם הרבה עוצמה אבל לכיוונים מנוגדים. כי במפגש הזה מתקיימת הדילמה ערך מול הישג, מטרה מול מחיר וכו'. 

 

 B4 ארנבת - B10 תרנגול 

שני ענפים אשר מייצגים נקודת שיוויון בעונות (אביב וסתיו) . עבור שני הענפים יש כאן מתח , משיכה ודחייה בין אנרגית יין 

אשר בשני המקרים מופעלת לכיוון של חיפוש אחר הקלה, פינוק, ותנאים. יש בשני הענפים נטייה להתמכרות לתענוגות החיים והביטוי שלהם במקרה של B4 ארנבת הוא נטייה אמיתית להתמכרות אשר מאפשרת בריחה ממציאות לוחצת וחיים בתוך פאזה שארנבת מאד אוהב וזה עולם רעיונות יצירתי, דימיון וחלימה.במילים אחרות : פיזור. המטרה המרכזית היא להגיע למימוש ומיצוי על ידי הזדמנויות שיביאו רווחה  ויעניקו נוחות. הענף B10 תרנגול מחפש בדיוק את אותם התנאים אך המודל שלו הוא בדיוק הפוך : שימת לב לפרטים ופרטי פרטים ופיתוח יכולת כפייתית לעקוב אחר פרטים אלו. זה יכול להופיע בכל נושא. עבודה , יחסים וכו'. ההגעה לנוחות היא על ידי תפיסת עולם המשתמשת ביכולת שכלתנית תלוית ביקורת על מנת להגיע למעמד או סטאטוס, שאמור לספק רווחה. 

B5 דרקון - B11 כלב 

מפגש בין שתי חיות אדמה יאנגיות השואפות לאותה מטרה. יצירת ביטחון ושייכות על ידי תרומה לסביבה וקידום אחרים. אלו שתי חיות שירות אשר נוהגות הפוך כי B5 דרקון מגיע עם בסיס חזק ולוגי. תפיסת עולם שכלתנית ומגובשת אשר עוזרת לו להפעיל הרבה כח על מנת להשפיע ולקיים את מימושו. על אף הצורך הקולקטיבי הוא מתנהל באופן עצמאי ובלתי תלוי באחרים. הענף B11 כלב מתייחס אל הנתינה ואל התפקיד ביתר תשומת לב, הקשבה ורגישות. אם התייחסות רבה יותר אל האש מבחינת היחס הרגשי ומבחינת ההתמסרות אל התפקיד. זו הסיבה שכלב פועל הרבה פעמים בתוך מסגרות סגורות וארגונים. מקומות בהם הוא יכול להביא את נתינה שלו לידי מימוש ותכלית. 

B6 נחש - B12 חזיר 

שתי חיות אשר נמצאות בניגוד של אש ומים , קיץ וחורף. דינמיקה פנימית יאנגית שמייצגות טרנספורמציה ושינוי. המתח 

בין שתיהן הוא מתח אינטלקטואלי על בסיס של הכרה ומעמד. B6  נחש פועל להכרה וסטאטוס שהוא אינטלקטואלי ומקצועי בד"כ כי כך קל לו להישען על זה כנקודת תמיכה בחיים. זהו חלק משמעתי וחשוב בדימוי העצמי שלו. שליטה בתוכן והתמקצעות בדבר מה שהוא מביא לדרגה גבוהה בגלל הקשר או האפקט הדומה של הנחש מאלמנט מתכת כי התמצות והזיקוק נמצא גם בפעילות הענף הזה . B12 חזיר  אוגר אינפורמציה ומשתמש בה על פי צרכים לוגיים, זה יותר היבט אשר קשור אל זכרון ותעוד ופחות אל למידה. החזיר מחפש נוחות ולא מעמד אבל גם הוא טרנספורמטיבי ומחולל שינוי כי לחזיר יכולת לקיים היקשים לוגיים, ולהתמסר ללמידה ממושכת. היכולת שלו לשינוי היא היכולת לשנות את נקודת המבט שלו על פי צורך מתבקש.    

קומבינציה של ענפים היוצרים משולשים הרמוניים. אלו יוצרים צ'י נוסף המפעיל ומשפיע בצורה חזקה את אותם מקומות בהם הצירוף מתקיים. 

הצירוף B3- נמר - B7-סוס - B11 כלב - יוצר משולש הרמוני של צ'י אש . 

הצירוף B2 שור - B6 נחש - B10 תרנגול - יוצר משולש הרמוני של צ'י מתכת 

הצירוף B1 - עכברוש - B5 - דרקון- B9 קוף - יוצר משולש הרמוני של צ'י מים 

הצירוף B4 ארנבת - B8 כבש - B12 חזיר - יוצר משולש הרמוני של צ'י  עץ 

מפגש משולשים הרמוניים בין הענפים הארציים ברפואהובאסטרולוגיה הסינית

הצלב הגדול (בצבע אדום ) מחבר את הקטבים צפון, דרום, מזרח, מערב - והוא כולל את הענפים B4 ארנבת, B7 סוס , B10 תרנגול B1 עכברוש. הצירוף נקרא "פריחת האפרסק" והוא קשור אל הנאות החושים, נוחות, וצורך ליצור תמונת חיים הרמונית כלפי חוץ, קרי סטייל , יופי , חושים ומיניות וכל אותם נסיבות מקלות והנאה שיש לעולם החומר להציע. אין בכך שום רע להיפך זה טוב אבל לענפים אלה יש נטייה לראות בכך את התמונה היחידה הקיימת, ולכן אלו ענפים המתקשים לדחוף עצמם לשינוי והתפתחות. מסורתית אלו ענפים, חיות אשר ייצגו את 4 פינות הארמון שהיו מתואמות לימי ההיפוך והשיוויון בשנה, ענף B1 עכברוש - יום ההיפוך בחורף (הלילה הארוך ביותר) , B7 סוס - יום ההיפוך בקיץ (היום הארוך ביותר) , B4 ארנבת - יום השיוויון באביב וB10 תרנגול יום השיוויון בסתיו. בכל אחד מהמועדים הללו היו מחליפים חדרים בבית על פי המיקומים השונים המתואמים למועדים אלה. כל ארבעת החיות הללו הן חיות שהפולאריות שלהן היא YIN ולכן הן פאסיביות, רגשיות, זקוקות לביטחון ומגיבות וסופגות יותר מיוזמות. 

קומבינציות של 12 הענפים הארציים ברפואה ואסטרולוגיה סינית

המרובע הכחול מייצג את "ארבעת הקברים" וכולל את כל חיות האדמה המופיעות בין העונות. B2 שור , B5 דרקון, B8 כבש B11 כלב. כל אחת מחיות האדמה מביאה רצון וצורך באיזון והרמוניה לסביבה. זה קשור אל גישה מסורתית, חיבור אל שרשים ערכים, לאומיות, לויאליות, נתינה, אהדה והקשבה לאחרים. אלו ענפים שיבחרו עמדות שיש בהם שירות לאחר והתייחסות חומלת למתקשה והמדדה מאחור. עפ"י הקשר המשולש אל האלמנטים : השור קשור למתכת, הכבש לעץ - שתיהן ענפי YIN הדרקון קשור למים והכלב לאש - שניהם ענפי YANG . כאשר מופיעות יותר מ 3 חיות במפת הלידה זה מצביע על כבדות ואיטיות ועודף אדמה במפה המוביל להתייחסות מקובעת וחד צדדית שמתקשה לעשות שינוי וצאת ממרחב המחייה המוכר שלה.

הלמידה בחיים היא איטית ודורשת חזרתיות רבה על אירועים על מנת ללמוד לקח, הדרקון והכבש מביאים גם תוכן של מודעות והתייחסות אל ערכים רוחניים בתפיסת העולם שלהם. 

 

המרובע הירוק מייצג את "4 הסוסים" אלו 4 החיות (YANG ) הפותחות את העונה שלהם - B3 נמר - אביב, B6 נחש - קיץ 

B9- קוף סתיו , B12 חזיר - חורף . בכל אחד מהענפים הללו טמון יסוד של חדשנות וצורך להביא לשינוי בתפיסה ובמודעות העצמית והקולקטיבית וזו באה לידי ביטוי בדרך החיים ותפיסת העולם הדינמית שלהם אשר מעוררת תנועה, חיפוש וצורך לעשות טרנספורמציה ושינוי. אלו ענפים עם פחות סבלנות וסובלנות והם נוטים להיות ריכוזיים ובלתי מתפשרים בתפיסת המרחב והצורך שלהם בעצמאות ואינדיבידואליות.  

  

חזרה למאמרים

bottom of page