top of page

מאמר על אלמנט אדמה 

 

אלמנט אדמה מייצג את שיא הקיץ  ומייצג גם את התקופה של 18 יום לפני תחילתה של כל עונה, בשל היותו יסוד מאזן ויציב אשר יכולתו ותפקידו לאזן את שאר 4 התנועות של שאר האלמנטים (אש, מתכת, מים ועץ ), קרי במעברים בחדים שבין העונות, כמו מעבר מחורף (אנרגיה מכונסת בגרעין) לאביב(פריצה מעומק) חייבת לבוא תנועה מווסתת ומאזנת, המאפשרת שהות להסתגלות.  בתרשימים מוקדמים של חמשת האלמנטים אלמנט האדמה ניצב במרכז וסביבו נעו 4 האלמנטים הנוספים, ומכאן חשיבותו ותפקידו המשמעותי באיזון. בשלבים מאוחרים יותר אלמנט האדמה קיבל משמעות, עמדה ותפקיד כחלק מהאינטרקציה בין שאר 4 האלמנטים והפך ליסוד חמישי. 

אלמנט האדמה הוא יסוד מאזן אשר שואף לשלום, רווחה, ביטחון. שואף להשקיע את זמנו בשרות, בטובת הפרט או הכלל, הוא דואג לסביבה שלו, מזין ומטפח אותה. הוא בעל יכולת תיווך, גישור. איזון והקשבה לצרכים של כל פרט ופרט. הוא יכול היכנס אל מרכז של סכסוך, לשקף עבור כל צד את עמדתו ולהוביל אותו בדרך בטוחה אל גישור, מעבר לגבולות העימות.

אלמנט אדמה מתרגם את היכולת ליצור יציבות ואיזון לצורך בביטחון כלכלי ורגשי. ביטחון זה בא לידי ביטוי בדרך ההתייחסות שלו אל החיים וחלוקת האנרגיה שלו בהשגת מטרותיו. הוא יפנה מקום, זמן ועמל קודם כל על מנת לבסס לעצמו ביטחון כלכלי ורגשי, גם אם זה ייקח לו שנים רבות וארוכות, כי עבורו זו נקודת מוצא או התנייה שהוא פועל על פיה והיא גם רווחת מבחינה חברתית.

תפיסת העולם של אלמנט האדמה מקובלת על רבים כי היא סוציאלית ופועלת לטובת הכלל ועל דעת הרוב. זה שלב חשוב: אחרי שיא הבגרות(אלמנט אש) אחרי ההגעה אל השיא יש תקופה של אלמנט אדמה שהיא "שימור"או איך למשוך את השיא כמה שיותר זמן (אלמנט אדמה) עד המעבר אל אלמנט המתכת והירידה הבלתי נמנעת. השמירה על היציבות משקפת קודם כל את "הפחד מנפילה" או מאובדן היציבות ולכן אלמנט אדמה דואג לבצר את עצמו ולאבטח. בודק, דואג, ומנסה לצפות עתיד דרך התבוננות בתהליכים חיצוניים וסיכונים. האפשרויות והאיומים הבלתי צפויים אשר עלולים להפר את יציבותו או את יציבות הקרובים לו. גישה זו מעכבת שינויים ואפילו מבטלת את הצורך לעשות אותם. יציבות ושגרה נחשבים כמועילים ומקובלים מבחינה חברתית וחשובים יותר מערכים של שינוי, בעיקר במבנה התרבותי שבו אנו חיים. עובדה היא כי בעבר אלמנט האדמה ניצב במרכז חמשת האלמנטים ושאר האלמנטים נעו סביבו קרי, הוא מרכזי ולכן אלמנט האדמה מציב לעצמו דילמה, כיצד אעשה שינוי מבלי לסכן את היציבות? עוד נחזור לזה בהמשך, אחת הבעיות המורכבות בנושא של אלמנט האדמה הוא שאלת המינונים ולכן האיזון הנכון של האדמה הוא תוצר המינונים ומערכות היחסים עם שאר האלמנטים. אני מוצא שהנושא של אלמנט האדמה מעסיק ודורש הרבה תשומת לב בכל מה שקשור לאיזון וויסות\המערכות שלו, דווקא בשל הפגיעות והרגישות הרבה הקיימת אצל מטופלים באלמנט זה.

יחסי חמשת האלמנטים ביחס לאלמנט האדמה

ההזנה של אלמנט האש חיונית לאלמנט האדמה במעגל היצירה אחרת יקפא ויהיה חסר תנועה. אש יוצרת אדמה ומפיקה את החום הנדרש בכדי לקיים תהליכי עיכול וליצור את האטמוספירה המתאימה ולאפשר את ההתייחסות הרגשית והדאגה שאלמנט אדמה מעניק לסביבה שלו.  יכולת הקבלה וההכלה הם מאפיינים יחודיים של אלמנט האדמה ותוצר האמפתיה וההזדהות של אלמנט האש היודע להיות קשוב ולאפשר את המפגש הבלתי אמצעי בין בני אדם ואת והאהבה לא תנאי. זהו הבסיס ליכולת האדמה לתת, להעניק, להיות כלי עבור אחרים, אחראי ומגשר אשר רוצה לחלוק דרך משותפת ותחושת הזדהות. הוא רוצה להועיל לאדם שמולו דרך גישה שהיא סוציאלית, אימהית, אוהדת, דואגת, מכילה ומקבלת, מכורח יכולתו להמשיך ולתרום ולהבין שהוא עצמו חלק מכלל גדול יותר. זהו הביטוי של האחווה האנושית הנשען על רגשות אוהדים, רצון לנתינה, הושטת יד לעזרה ופעולות מעשיות בפועל המבטאות את דאגה לאחר. 

אנשי אדמה קשים עם התפתחות עצמית, אך יחד עם זאת הם פתוחים, רוצים וכמהים להקשיב. החיבור אל הקרקע והצורך בוודאות גורם להם לבדוק את נסיבות החיים דרך 5 החושים, לכן, התפקיד של אלמנט האש וההזנה שלו חשוב כי אלמנט אש הוא אלמנט טרנספורמטיבי (לא כאלמנט עץ הנע ממקום למקום במטרות מקישות), אלא בטרנספורמציה שהיא רגשית תודעתית ורוחנית דרך שינוי נקודות המבט והיקשים אשר נוצרים בבסיס התודעה, האש מתנסה וחווה שלל חוויות ומצבים מחוץ לגבולות הביטחון של אלמנט האדמה. ההתנסות הזו חשובה לאלמנט האדמה העוסק ביציבות הרגשית והפיסית.

אלמנט אש מעניק את התשוקה ואת האהבה,את החום וזו תהיה חסרה באם יתקיים מעגל הרס בו אלמנט האדמה חזק יותר מאלמנט האש נראה ירידה בפרמטרים הללו שתוצאתם היא הרגשת דחייה או הרגשה של האדם שהוא אינו נאהב.  

יכולים להתעורר רגשות  של אשמה, חוסר ביטחון, קורבנות, נטייה לדרמטיזציה של אירועים, דאגת יתר. הנתינה הטבעית הופכת להתנגדות כי אין לו באמת מה לחלוק, חוסר איזון בין קבלה ונתינה. על בסיס החסר הזה מתפתחת דאגה וחרדה, ערעור התדמית העצמית ותחושת כישלון. דאגת יתר ומחשבות שחוזרות על עצמן יעצימו במצב זה תחושת דאגה ומתח.  עודף באלמנט אדמה היה אמור לבטא "עודף יציבות" אך הסימפטומים שאנו רואים מצביעים על חוסר יציבות. לכן: אין מחלוקת לגבי היציבות, היא שרירה וקיימת אבל היא בפוטנציאל גדילה אין סופי כי קיים רעב או "בור" רגשי שלא נותן לאדם מנוחה ומשדר כל העת מצוקה שהרקע שלה הוא רגשי.  

מעגל הרס כזה של עודף אדמה על אש לא מאפשר לאלמנט האש להעביר מספיק חום ועצם תחושת "האין חום" היא חסר וחסר הוא המצב שאלמנט אדמה  מתקשה להתמודד איתו מלכתחילה. לכן ציינתי ביטחון כלכלי ורגשי. כי מתקיימת הרחבה של גבולות הביטחון עד אין סוף. לכן ולשם הדוגמא בלבד: הבסיס הכלכלי\רגשי  למשל הוא :בית, זוגיות, ילדים, עבודה וכלב. לא בהכרח בסדר הזה. אם לאדם יש כסף ורכוש אבל אין לו זוגיות הוא מוטרד ודואג, אם יש לו זוגיות וילדים ואין לו עבודה מספיקה או בית הוא גם דואג וחרד. אם יש לו רכוש, בית, זוגיות, ילדים ועבודה מעולה אבל הכלב חולה ונוטה למות הוא גם מוטרד וחרד, לכן - גבולות האדמה הם אינם גבולות האדם עצמו והוא חורג מגבולותיו אל גבולותיהם ובחירתם של אחרים. הביטחון של אלמנט האדמה כפוף אם כן למצבם הכלכלי\ רגשי\ בריאותי של ילדיו\ בן-בת זוגו\ הוריו  ורמת הסיכון שהם לוקחים בחייהם שלהם, בבחירותיהם, ולכן זו התערבות במערכת אחרת והשלכת הרגשת הביטחון שלהם על אחרים. עבור אלמנט האדמה הביטחון הוא מניע וכאשר יש עודף אדמה על אש הוא מניע ראשי ועיקרי,לכן במעגל הרס של אדמה-אש, אדם לא יבחר בהכרח עבודה או בן \בת זוג על פי צו הלב אלא קודם כל משיקול של ביטחון כלכלי ורגשי ויעדיף ללכת "על בטוח" כי לכאורה זה יכול להחזיק "בשימור" ולאורך זמן רב יותר.  

אלמנט אש הוא אלמנט העוסק בכאן ועכשיו, אלמנט אדמה מפנה את עיסוקיו ומעשיותו הרבה והחרוצה אל הכאן והעכשיו תוך ניסיון לעמוד במגוון וריבוי המשימות שהוא לוקח לעצמו אך בנוסף הוא מבקש לעצמו עתיד בטוח כי דאגתו היא "שבירת רצף הביטחון "  או האיזון. האטמוספירה החמימה והבטוחה של אלמנט האדמה אמורה לתעל את אותה יעילות, נינוחות, ביטחון ויציבות אל איזון בתוך תנועות משתנות כמו איזון רגשי שנגענו בו באלמנט האש או איזון בתנועה שמופיע באלמנט העץ. 

לאלמנט אדמה נטיה לקבעון מתוקף רצונו לחיות בוודאות. הגישה הזו מביטה אל העתיד בדאגה ומודדת את ערך הנכסים או מה שנצבר גם במישור כלכלי וגם במישור הרגשי . אלמנט עץ מבקר את אלמנט האדמה במעגל חמשת האלמנטים. פעולתו מניעה את האדמה ומחייבת אותה להיות בתנועה ושינוי. כמו פעולתו של צ'י הכבד LIV המניע את הצ'י של הקיבה ST  ועוזר ומעודד את תפקידי העיכול. על התנועה להיות מדודה כי בקרת יתר של העץ תניע מידי את האדמה ותשנה את כיוון התנועה הטבעי מלמטה למעלה. דרך מעגל הבקרה,  אלמנט עץ מזרים תנועה, אומץ יוזמה ותכנון לפעולה המעשית של האדמה ומונע מצב עימדון או קיבעון. כאשר מתקיים מעגל העלבה (אלמנט אדמה בעודף על אלמנט עץ) זה מצביע על כך שהאדמה לא נעה אלא שוקעת והצורך ביציבות גובר על הצורך בחופש. היציבות הופכת להיות מטרה ולא אמצעי ואלמנט עץ מאבד את כושר התנועה הטבעי שלו. ככל שהאדמה חזקה יותר כך תנועת העץ מואטת. היחסיות של עץ ואדמה היא משמעותית בחיי בני אדם ובהחלט ניתן לומר כי קיים רוב הדוגל בביטחון על פני חופש באופן מעשי. רוב עוד יותר גדול טוען כי אין קשר ושניהם יכולים לחיות זה לצד זה. כאן אני חוזר אל הדילמה שהצבתי בתחילת המאמר בה אלמנט אדמה שואל: כיצד אוכל לעשות שינוי מבלי לסכן את היציבות?

מבחינת ההתייחסות של מעגלי הבקרה והעלבה זה ברור כי באופן טבעי העוצמה של אלמנט העץ צריכה להיות גבוהה מהעוצמה של אלמנט האדמה על מנת שהקשר עץ- אדמה יוכל לתפקד היטב. או במילים אחרות בקשר הזה מידת היחסיות של התנועה, מרחב, חופש ועצמאות צריכה להיות גבוהה באופן טבעי מהצורך ביציבות (את אלמנט עץ היציבות לא מעניינת אלא התוצאה). יציבות יכולה להתקיים אצל אדם שעולה על שרפרף בגובה 30 ס"מ וגם אצל לוליין בקרקס ההולך על חבל ובשני המצבים לא מתקיימת בהכרח יציבות. יציבות היא אמצעי חשוב אבל כאשר הוא הופך להיות הנושא העיקרי אזי הוא מצביע בהכרח על עימדון וסטגנציה. בעולם רווי תהפוכות וכאשר ביטחונו המלא תלוי בביטחונם או פעולתם  של יקיריו זה ברור שהאדם יזדקק למאמץ גדול והשקעה על מנת לבסס ביטחון שלא יהיה לעולם מלא. הפתרון האמיתי מגיע מהאלמנטים הנוספים עץ ואש . מבחינת אלמנט עץ התשובה היא שתמיד עדיף תנועה על עימדון, שינוי על פני יציבות אבל כשאלו באים גם בהקשר של אלמנט האש התומך וזה אומר כי הלב תומך וזה מקיים מצב של אמון עצמי. כאשר האמון העצמי מתחבר אל השינוי והתנועה זו העוצמה הדרושה והנכונה.ועל האדמה לתמוך בכיוון תנועה ובאמון זה. 

 

אלמנט אדמה מזין את אלמנט המתכת במעגל היצירה בשייכות ומאפשר את הגדרת הפרטיות והאינדיבידואליות של המתכת. זו הענקה של תבנית משפחתית או חברית קהילתית על מנת שאלמנט מתכת יוכל להישען על זה כשהוא עסוק במדידת עקרונותיו. הבדיקה של הערך, ההפרדה  והנפרדות שאלמנט המתכת עושה אינם פוגעים בתבנית המוסכמת והמקובלת ובטובתה של הסביבה שלו כאשר הוא פונה אל עצמו. זהו מעין עוגן המשמר דרך אלמנט האדמה את האחריות והשייכות. האחריות היא הבסיס הטבעי של אלמנט האדמה והיא מושרשת בכל פעולה ומחשבה שלו כי הוא רואה את עצמו כציר מרכזי בכל התרחשות או מפגש. הוא המתווך והמגשר והצומת דרכה עוברים הדברים. ההחזקה של האחריות מאפשרת את ההתעקשות על התפקיד הזה. אלמנט מתכת הוא נפרד ומראש הוא יוצא מהכלל ומתנגד ולכן כאשר אלמנט האדמה מצליח לשמר אחריות דרך מעגל ההזנה ואז אלמנט המתכת לא שובר את הכלים בהתנגדותו דרך שיפוט. 

כאשר יש עודף מתכת על אלמנט האדמה במעגל הרס האדם מפורר את התבנית של ההסכמה, הגישה הסוציאלית, שלמות המשפחה או הארגון או החברה בה הוא חי. זהו מצב בו אדם מוציא את עצמו מהכלל באופן חד צדדי ומפתח חשיבה ביקורתית ושיפוטית כלפי ההתנהלות של הקבוצה \ משפחה תוך יצירת נפרדות, ריחוק וגבול שלא ניתן לעבור אותו. הוא מוכן להסיר את האחריות ולשחרר את הקשר או המצב שלא נח לו.  אלמנט האדמה אינו מסוגל  להסיר את האחריות ולראות את עצמו באופן אינדיבידואלי כי הוא מראש קושר את עצמו ברשת של קשרים שבה קיימים הרבה אנשים שתלויים בו והוא דאג מראש לתלות זו כי זוהי מהות פעולתו. יש נותן ומקבל, מעניק ונצרך.  

עודף מתכת על אדמה במעגל הרס הוא ניתוק קשרים, פרידות, התרחקות, הקצנה, בידוד, חוסר יכולת להכיל סיטואציות שיש בהן "הפעלה רגשית" ותכונות אדמה סוציאליות - אירועים משפחתיים, ואירועי הזדהות וגיבוש משפחתי או קבוצתי. עודף מתכת יוצא מן הכלל ואינו מתמזג. להיפך, שם דגש על השוני ומבטל את האחדות. 

עודף מתכת  על אלמנט אדמה במעגל הרס מחמיר עם נקודת המוצא של אלמנט אדמה שהיא פשרה. דווקא בשל הגישה הסוציאלית והחברית, הרצון לעזור , להעניק ולהביא טוב והרמוניה אלמנט האדמה צריך לגשר ולפשר ולהסכים להתגמש על הרבה כללים כדי שיתאימו "לכולם" בדיוק הפוך מאלמנט מתכת שתובע את הצדק האבסולוטי ויודע כי לכל אחד מתאים משהו אחר ואין דבר כזה כולם אלא כל אחד אחראי לעצמו. לכן, אלמנט מתכת בעודף מתריס כנגד הצורך של האדמה "לשכב על הגדר " עבור כולם ובעצם מרמז כי ההתערבות של אלמנט אדמה בבחירות של הקרובים לו ותביעת הביטחון שלו על ביטחון יקיריו או ביטחון המדינה והעולם היא בעצם ביטוי של אגו מוחלט והתערבות בוטה בזכויות של כל אדם לקיים את המערכת שלו בעצמו ולהגיע להחלטותיו ובחירותיו בעצמו.  כאשר אמא אומרת לבן שלה "אני נהיית חולה מלראות אותך סובל" הווה אומר כי הקיום שלה מתקיים דרכו ואין לה זהות נפרדת אלא כל פעולה או הרגשה של הבן שלה היא גם הרגשתה ולזה אלמנט מתכת מתנגד כי הוא מגדיר את עצמו כקיום נפרד, "אינדיבידואליסטים המתחברים על מטרות משותפות"  ההשלכה שאלמנט האדמה עושה היא מניפולציה רגשית מבחינתו. בעודף מתכת הוא מבטל את התכונה הזו ואת השינויים ההשפעה התכופה אשר באים על חשבון סביבתו, שלום סביבתו וביטחונה. ואת זה אלמנט מתכת רואה כפשרה. 

אלמנט אדמה מבקר את אלמנט המים במעגל הבקרה . אדמה ללא מים היא סדוקה ויבשה, מים הם החומר שאותו מכילה האדמה. אדמה רוצה לתת ,להכיל, המים רוצים לאחסן ולשמור. מים מספקים לאדמה את האפשרות לפתח את האינטלקט, לשמר מסורת ויכולת לימודית, זיכרון.

אלמנט אדמה הוא אלמנט אחראי. הוא נוטה לקחת אחריות גם על מה שלא נמצא באחריותו כמו רגשות ופעולות של אחרים. הקושי של אלמנט המים מופיע בדרך כלל עם החשש לקחת אחריות כי הוא מפחד מן התוצאה. לפחד הזה יש הרבה השלכות כי אלמנט המים הוא אלמנט מושפע, קשה לו להחליט ולא תמיד ברור לו מה רצונו ולכן במעגל הבקרה אדמה -מים, אלמנט האדמה מגדיר עבור אלמנט המים תבניות מוסכמות שבהן צריך לפעול. אלו לא תבניות מחשבה ודיוק כמו שאלמנט המתכת רוצה אלא תבניות רחבות יותר. הגדרות סוציאליות וצרכים רגשיים כמו משפחה או ילדים או ערך רגשי אחר של קבוצה כלשהיא. הפאזה הדיפוזית של אלמנט המים והנטייה שלו "להעלם" או לא להיות נוכח למרות שהוא נמצא דורשים את החיבור של האדמה דרך תכנים ופעולות אשר מעוררות אצל אלמנט המים מעורבות רגשית ואחריות משותפת. האדמה משמשת כשולי האגם ומכילה את המים בתוכה, לא נותנת להם לעלות על גדותיהם או להישפך החוצה. אלמנט מים נמצא בחיפוש והגדרה עצמית המחייבת הסתגרות, וגישה לבדית אשר מנתקת  את עולם הרגש מהסביבה ומסתירה אותו, הוא מעדיף לנהל דו שיח שכלתני על מצבים ונושאים שהוא שולט בהם.

אלמנט האדמה "מקרקע" את המים לכאן ועכשיו ואף לחשיבת העתיד דרך מעגל הבקרה, המים משקפים עבור אלמנט האדמה את העצמי המוחלט והנפרד ודרך הגדרה זו אלמנט אדמה יכול להבין מי הוא באמת ומהו הרצון האמיתי שלו במנותק מהסביבה הפועלת שלו ותפקידיו החברתיים. כאשר אלמנט אדמה שולט על אלמנט המים בעודף זה בדיוק מה שלא יקרה אלא תהיה הכחשה לזהות אישית או הזדהות "גדולה מידי" עם תפקידים חברתיים, עבודה, הורות כי ההגדרה העצמית היא כוללת ותמיד שייכת ותלוייה גם באנשים אחרים.

כאשר מתקיים מעגל העלבה בו אלמנט המים בעודף מעליב את אלמנט האדמה מתקיים ניתוק רגשי, הסתגרות והתרחקות מסביבה פועלת. האדם מכונס בעצמו, בהתפתחות שלו ובתפיסת העולם שלו. הגישה הפילוסופית של אלמנט מים נוטה להכחיש את הצורך במעורבות בחיי אנשים שלא ממקום רוחני ואדם יכול לפתח צורת חשיבה שתואמת את המצב הזה. למשל: יש פיצוץ אוכלוסין בכדור הארץ ולכן אני לא רוצה ילדים או למה להביא ילדים לעולם כזה שיש בו ניצול ורוע? אלו סתם דוגמאות שממחישות לא את התכנים אלא את צורת החשיבה שבה מתקיימת השלכה של העצמי על המצב הכולל שכלל אינו נמצא בשליטה או ביכולת ההשפעה של הפרט. זו הסיבה שבגללה אלמנט מים בעודף על אדמה מחפש קבוצות וארגונים העוסקים בניסיון "לשנות את העולם" או מתחבר לשיטות הדוגלות בזה.

 

רוב מה שתואר כאן בנושא האחריות והגישה הסוציאלית חברתית של אלמנט אדמה מתייחס אל המעשיות של אלמנט האדמה המאפיינת  טיפוס אדמה יאנג EARTH YANG. הוא  חי עם התכונות בשלום בגלל שהוא נוטה לקבל את התפקיד שלו כעובדה ולא כצורך. הוא מפעיל את היכולות שלו במיומנות גבוהה ביחס לאדמה יין EARTH YIN אשר יותר מופנם ממנו ונוטה יותר לתחושת קורבנות והרגשת ניצול. אדמה יין עלול למצוא את עצמו בתחושה של שוקת שבורה בפני המציאות, כאשר הוא נתן את כל כולו וקיבל מפח נפש חזרה ולו בשל הציפייה שלו לשיוויון. זה גורם לו להתגוננות יתר, עגמומיות, וקונפליקט פנימי אשר גורר אחריו תחושות אשמה ומצפון. הוא בהחלט מצפה לתמורה עבור נתינתו. רגשות האשמה של טיפוס האדמה נובעות מכך שהוא נוטה להתפשר עם המצב, קריאת המציאות שלו היא יחסית למצב של הסביבה ולא ביחס לעצמו . ככלל אדמה לא יודע לשקול את "משקלו הסגולי האמיתי" ללא עירוב שיקולים חיצוניים, יחד עם זה זהו אלמנט אשר מכיל סופג לתוכו ומנחיל שלום כאסטרטגיה, מחבר אלמנטים אחרים אל תפקוד מעשי  דרך דאגה , טיפול, תחושת משפחה, אוכל, קירבה, יחס ונתינה. התפקיד הזה מעניק לו את תחושת הסיפוק  והוא מועצם מאד דווקא אצל טיפוס אדמה יין שבשל הרגישות הרבה שלו והמגבלה בהכלה בה הוא מוצא את עצמו הרבה פעמים בצמתים מרכזיים ותפקידי מפתח בקרב בני אדם כשמטרתו היא שירות.

אדמה יין YIN זקוק מאד למנוחה, זקוק לשלווה ולמעט גירויים חיצוניים, אלו נוטים להוציא אותו מהמרכז העדין שלו. מבחינה רגשית הם זקוקים לקשרים קבועים ,מובנים וארוכים, הם משתפים אחרים במה שעובר עליהם כי זה מחזק אותם ונותן להם משמעות בגלל שהם מחפשים את תחושת השייכות עם האחר. אדמה יאנג לעומתם הרבה יותר יציבים ופרקטים, הנבירה והחיטוט הפנימי,לא קיימים באותו אופן בגלל שהם מפנים את מירב האנרגיה שלהם לסביבה הקרובה שלהם, לתעסוקה שלהם ,כך שמרגע שהם יצבו את המטרות שלהם הם מפנים את מירב האנרגיה שלהם על מנת לשמר את המצב הקיים. 

 

מאמרים קשורים  

Case Study - אלמנט אדמה - קיבה (ST) וטחול (SP)

חזרה למאמרים

bottom of page