top of page

  הקסגרמות, זמן, גזעים וענפים- עשרת הגזעים השמיימיים

ספר התמורות - אי ג'ינג הוא קודם כל ספר שמטרתו היתה הצגת שיטה על מנת לחזות את העתיד , בנוסף לצרכים הפוליטיים ומצב המדינה באותה תקופה עם הצורך ליצור סדר וארגון מאורגנים בטקסים וחוקים על מנת לייצר הסכמה בקרב העם ולפתוח צוהר וקשר אל עולמות שמיימיים, כפי שנכתב במאמר הקודם.  

המלך וון הוא זה אשר פיתח את הבגואה המאוחרת POST HEAVEN בהמשך לפו שי FU XI , אשר פיתח את הבגואה

המוקדמת PRE HEAVEN . המלך וון המשיך ושכלל את הבגואה המאוחרת ואת הטריאגרמות ל 64 הקסגרמות הכלולות בספר האי ג'ינג . I CHING . בנו, הדוכס מג'ו הוא זה שכפי הנראה הוסיף פרשנויות והרחיב את התובנות סביב עבודת אביו.

קונפוציוס הוא זה אשר הוסיף את הפרשנויות המאוחרות יותר. זו מערכת מפותחת של יחסי גומלין בין 8 הטריאגרמות המתפתחות ל 64 ההקסגרמות שאלו תואמו למחזוריות חקלאית, אסטרטגיות, התנהגות בחברה ובזמננו שלנו תואמו לצרכים החברתיים של התקופה הנוכחית ולמגוון תורות סיניות ובכללן רפואה סינית על מנת להעמיק את הידע ולדייק את הטיפול ביחס למצב הטבע החיצוני, העונה והזמן. 

פילוסופיה סינית , הקסגרמות ועונות השנה

 קורס אונליין בחמשת האלמנטים, אסטרולוגיה סינית 
וארבעת עמודי הגורל 

אייקון של תחנת ירח

קיימים מספר לוחות שנה ושימושים המייצגים את הזמן. הלוח הירחי הוא מרכזי ושימש לקביעת טקסים, חקלאות, זריעה, קציר ואסיף. הירח מקיף את כדור הארץ ב 27.32 יום, מסתובב סביב צירו, ויחד הם נעים סביב השמש. היחסיות המשתנה בין כדור הארץ, השמש והירח ומהירות התנועה קובעים היבטים שונים של הירח במיקומו היחסי בין כדור הארץ לשמש. מהירות התנועה היא הסיבה שלירח לוקח 29.5 ימים להגיע ממצב של מולד ירח למצב זה בשנית.  החגים והמועדים בסין נקבעו מאז ומעולם על פי מצג הירח ולוח השנה הירחי. והיא הסיבה מדוע ראש השנה הסיני "מקדים" לשלהי ינואר בד"כ ביחס ללוח השנה השמשי. 

לוח שנה שמשי הוא הלוח המקובל לעבודה בטכניקות השונות באסטרולוגיה ורפואה סינית ולכן ההתייחסות אל היין והיאנג  למשל היא על פי השמש. גם FARMERS CALENDER מבוסס על השמש והוא מחולק ל 24 תקופות של 15 יום כל אחת. לימי השיוויון באביב ובסתיו וימי ההיפוך בחורף ובקיץ ניתנה משמעות מיוחדת ואלו ימים בהם קוימו טקסים רבים ותיאומים על מנת לתאם את "מצב השמיים " עם עולם האדם, בכלל זה החלפת חדרים בבית, טיפולי ריפוי מיוחדים וטקסים על מנת לתאם את התנועתיות והקוטביות של היין והיאנג המופיעה בכל רבעון. הלוח XIA CALENDER הוא קומבינציה בין לוח השנה השמשי והגזעים והענפים. הלוח מסתמך על מועדים קבועים המתואמים למצב השמיים. היום מתחיל ונגמר ב"שעת העכברוש" - 23:00 , והחודש מתחיל במצב החסר ביותר של הירח, NEW MOON השנה מתחילה גם היא בירח חדש בנקודת האמצע בין יום ההיפוך בחורף ויום השיוויון באביב. ללוח הזה קיימות עשרות  גרסאות שונות. הלוח קובע במועדי שעה, היום, חודש ושנה את הגזעים והענפים STEMS & BRANCHE השולטים, מציע אלמנט

ראשי לתקופה, מתוך חמשת האלמנטים.  

10 הגזעים השמיימיים TEN HEAVENLY STEMS מייצגים את הפוטנציאל השמיימי כפי שהוא בא לידי ביטוי במערכת חמשת האלמנטים ,  בפולאריות של יין ויאנג = 10.  הם ביטוי ל 10 האיברים הפנימיים .בנוסף 12 הענפים הארציים EARTHLY BRANCHES הם הגוף הפיסי ,12  המרידיאנים  "המציאות" או החומר כפי שהוא בא לידי ביטוי  ביכולת המימוש, התפקוד והחיים בפועל של האדם. לכן: כל פרמטר של זמן : שנה , חודש, יום, ושעה מיוצגים על ידי גזע וענף המהווים למעשה את החיבור השלם בין הרוחני לארצי או במילים אחרות את המרחק בין פוטנציאל למימוש. ארבעת עמודי הגורל שהיא שיטה בה אני עובד יוצרת מפה בה מופיעים הגזעים והענפים במועדי השנה, חודש, יום ושעת הלידה של המטופל. זהו אוצר של אינפורמציה הנובע מהתבנית האנרגטית המולדת של המטופל וניתן לעשות היקשים משמעותיים לגבי "מצב הלידה" אך חשוב מזה, ליישם את זה בתוך מערכת חמשת האלמנטים ולעקוב גם אחר תהליך ההתפתחות של האדם על פי ציר הזמן. האדם נולד בתבנית לידה אך נע וניזון מצ'י ארצי וקוסמי בתבניות יומיות, חודשיות, שנתיות, 10 שנים ו 60 שנה.ניתן לקבוע את הפוטנציאל של האדם STEMS (רצון, בחירות, יעוד, ויכולת) ואת יכולת המימוש BRANCH (פרקטיקה, פעולה,יישום בפועל, מערכת רגשית,  

דוגמא למפת לידה מלאה ניתן לראות כאן 

התרשים הבא מציג את עשרת הגזעים השמיימיים -TEN  HEAVENLY STEMS 

רפואה סינית, איור שמתאר את עשרת הגזעים השמיימיים

עשרת הגזעים השמיימיים יוצרים קומבינציות ומחזקים את הצ'י של האלמנטים על פי פולאריות של יין ויאנג. 

גזע S1 - JIA עץ יאנג + גזע S6- JI אדמה יין יוצרים צ'י של אדמה. 

גזע S2- YI עץ יין + גזע S7-GENG מתכת יאנג יוצרים צ'י של מתכת. 

גזע S3- BING אש יאנג + גזע S8 - XIN מתכת יין יוצרים צ'י של מים. 

גזע S4 -DING אש יין + גזע S9- REN מים יאנג יוצרים צ'י של עץ. 

גזע S5-WU אדמה יאנג + גזע S10 - GUI מים יין יוצרים צ'י של אש. 

הגזע S1- JIA עץ יאנג, מקיים קונפליקט עם S7 - GENG - מתכת יאנג,ועם S5-WU אדמה יאנג, במעגל חמשת האלמנטים. 

הגזע S2- YI עץ יין, מקיים קונפליקט עם S6-JI - אדמה יין,ועם S8-XIN מתכת יין, במעגל חמשת האלמנטים.

הגזע S3- BING עץ יאנג, מקיים קונפליקט עם S7-GENG מתכת יאנג ועם S9-REN מים יאנג, במעגל חמשת האלמנטים.

הגזע S4-DING אש יין מקיים קונפליקט עם S8- XIN מתכת יין ועם S10-GUI מים יין, במעגל חמשת האלמנטים. 

הגזע S5-WU אדמה יאנג מקיים קונפליקט עם S1-JIA עץ יאנג ועם S9-REN מים יאנג, במעגל חמשת האלמנטים. 

הגזע S6-GUI מים יין מקיים קונפליקט עם S4-DING אש יין ועם S6-JI אדמה יין , במעגל חמשת האלמנטים. 

 

   

איור שמתאר את עשרת הגזעים השמיימיים
איור שמתאר את מבנה חמשת היסודות

הגזע S1-JIA-. שייך לאלמנט  עץ יאנג -כיס מרה GB, אך יוצר אדמה ולכן שייך לאדמה במעגל אנרגטי רחב-כוכב סטורן יאנג. זהו גזע המייצג פריצה, עליה מעלה בכח ותנופה רבה כמו נבט הפורץ מתוך האדמה.

זהו מעשה אלימות שהכרחי על מנת ליצור שינוי כיוון ותנועה בחומר, קרי באדמה.

זה ביטוי יאנגי של הקשר בין אלמנט העץ לאלמנט האדמה. הפעלת כח ושליטה לשם שינוי וצמיחה.   

הגזע S2-YI  שייך לאלמנט עץ יין -כבד LIV , אך יוצר מתכת ולכן שייך למתכת במעגל אנרגטי רחב-כוכב ונוס יין. זהו גזע המייצג נביטה מוקדמת או עלים נופלים שכן זהו ביטוי של עץ יין עם אנרגיה של מתכת.

ביטוי של אסתטיקה יצירתית שפועלת לפרקי זמן קצרים ומנסה ליצור הזדמנויות וקידום.  

הגזע S3-BING שייך לאלמנט אש יאנג, מעי דק SI ,אך יוצר מים ולכן שייך למים במעגל אנרגטי רחב-כוכב מרקורי יאנג. זהו גזע המייצג את כח החיים והחום ההתלהבות והרחבה הפורצת מתוך האש.ביטוי ביכולת האש להרחיב את גבולות הביטוי. זוהי טרנספורמציה במימד

ה HEAVEN . התרחבות , מודעות ופוטנציאל הבאים לידי שלה אבל גם של המים המרחיבים את גבולות הרצון, העומק והאמת. לכן ההרחבה היא בשני המיימדים. אש ומים. 

הגזע S4- DING שייך לאלמנט אש יין,לב HT , אך יוצר עץ ולכן שייך לעץ במעגל אנרגטי רחב- כוכב יופיטר יין.זהו גזע המייצג את רגע הפריחה, בו החיים נמצאים במלאות, שירת הטבע. זהו הקשר שבין אלמנט העץ והטבע לבין פריחה - אלמנט אש. זהו רגע קצר שאי אפשר לשים את האצבע על שיאו ולכן הוא קשור יותר להרגשה.  

הגזע S5-WU שייך לאלמנט אדמה יאנג,קיבה ST , אך יוצר אש ולכן שייך לאש במעגל אנרגטי רחב- כוכב מאדים יאנג. זהו גזע המייצג התפתחות שיש בה שפע, כמו הקשר הטבעי בין מחרשה לקציר, העיבוד והעבודה הקשה עם תגמול שפע שהטבע מספק. זהו מאמץ המביט החוצה מעצמו ורואה את סיפוקו במה שנמצא סביבו. 

הגזע S6-JI שייך לאלמנט אדמה יין,טחול SP , ושייך לאדמה גם במעגל אנרגטי רחב- כוכב סטורן יין. ולכן זו אדמה בתוך אדמה. זו סימפטיה ורכות יכולת להבחין ברגישות. זוהי התמסרות אל הקיים ויכולת להתמסר ולהירתם למען מטרות נעלות.  

הגזע S7-GENG שייך לאלמנט מתכת יאנג -מעי גס CO ושייך למתכת גם במעגל אנרגטי רחב-כוכב ונוס יאנג. זהו גזע המייצג התהפכות ונסיגה לאחר תקופת השפע. זמן הקציר והפעלת מתכת על מנת לקצור יבול. השאיפה לשלמות, וחיתוך גס של המיותר וזה שהגיע למיצוי. תהליך הקציר הוא האנרגיה האמיתית והמושא הטבעי אינו הנושא העיקרי אלא עצם הקציר. מתכת על מתכת. 

  

הגזע S8-XIN שייך לאלמנט מתכת יין -ריאות LU אך יוצר מים ולכן שייך למים במעגל אנרגטי רחב- כוכב מרקורי יין. זהו גזע המתאר את הנסיגה עצמה שיש בה מן הצמצום והצבת הגבול בין הדברים. זהו הצורך האסתטי לנקות המיותר ברמת הפרטים הקטנים עד כדי אובססיביות. 

הגזע S9-REN שייך לאלמנט מים יאנג -שלפוחית שתן BL אך יוצר עץ ולכן שייך אל העץ במעגל אנרגטי רחב- כוכב יופיטר יאנג. זהו גזע המייצג את העיבור את הזנת הרחם על ידי האם. זה מייצג את עולם הרעיונות המופיע ונעלם ללא הרף ורק כאשר הרצון מתחבר אליו נוצרת פעולה ושליחת האינפורמציה במעלה הBL . חיבור הרצון מתחבר אל עבודה קשה והתמדה על מנת לכרות פוטנציאלים ורעיונות מהמעמקים. 

הגזע S10-GUI שייך לאלמנט מים יין -כליות KI אך יוצר אש ולכן שייך אל האש במעגל אנרגטי רחב- כוכב מאדים יין.  זהו גזע המייצג את נקודת החיבור בין הסופיות לבין ההתחלה, את הרווח הקיים בנשימה שבו מתקיימים כל הדברים ואת החיבור אל המקום העמוק ביותר המבקש חיבור ואינטרקציה בשל היותו מנותק.    

 

חזרה למאמרים

 

bottom of page